נראה שהמשרה פורסמה לפני חודשיים ואולי כבר לא רלוונטית.

Paid Acquisition Manager

לפני חודשיים
משרה מלאהשרון (רעננה)
5+ שנות ניסיון
בקטגורייתMarketing

תיאור המשרה

Description

What we're looking for?

We’re looking for an experienced Paid Acquisition Manager, who is passionate about investing, to own the paid media strategy and execution across paid performance channels including but not limited to search, social and native for our investment subscription products.

Why we’re a great company to work for

Seeking Alpha is the leading online destination for engaged investors. We have an awesome product. Our crowdsourced research and cutting-edge investing tools are helping nearly 300,000 paying subscribers exceed their financial goals.

We care about work-life balance: We work primarily from home, provide lots of perks, and insist that you enjoy them.

We invest in people. We consider each employee a long-term investment, and we see value in continuously nurturing and training our teammates.

If that's what you're looking for too- go ahead and apply!

Responsibilities

Responsibilities

 • Strategy: Develop and execute comprehensive paid media strategies aligned with overall marketing KPI targets, considering audience, competitive landscape, and industry trends.

 • Execution: Oversee end-to-end management of campaigns, including keyword research, ad creation, bid management, and A/B testing to optimize performance.

 • Budget: Manage and optimize budgets effectively, ensuring efficient allocation of resources to achieve results in line with ROI expectations

 • Reporting: Utilize analytics tools to monitor campaign performance KPI’s, generate insightful reports, and make data-driven recommendations for continuous improvement.

 • Knowledge Base: Stay abreast of updates and changes in platforms (Google Ads, Bing Ads, Paid Social, etc.) and implement best practices to stay ahead in the competitive landscape.

 • Collaboration: Work with cross-functional teams, including SEO, content, CRO and design, to ensure integrated and cohesive digital marketing strategies.

 • Testing: Implement and manage a practice of testing and experimentation to identify opportunities for CAC efficiency and driving paid acquisition ARR targets. 

Requirements:

 • Native English - a must

 • 5+ years of experience working with paid search and paid performance channels in digital industries driving ARR for subscription products

 • In-depth knowledge of Google Ads, Bing Ads, Meta, X and other programmatic platforms

 • Strong analytical and communication skills

 • Detail-oriented, "can do" attitude, and passionate about growth in a fast paced environment

 • A highly collaborative, team­-oriented individual that is comfortable with new situations and highly iterative projects

 

משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד

מעוניינים במשרה? 👇

הגישו מועמדות

בלחיצה על "הגישו מועמדות", תועברו לדף חיצוני להגשת מועמדות או לשליחת קורות חיים באימייל עבור משרה זו. כל המידע המפורסם כאן או באתר החיצוני הינו באחריות החברה המפרסמת בלבד, ואיננו אחראים לנכונות המידע, תקינותו ותוצאותיו.