נראה שהמשרה פורסמה לפני חודש ואולי כבר לא רלוונטית.

Strategic Partnership Manager

לפני חודש
משרה מלאהמרכז (תל אביב)
3+ שנות ניסיון

תיאור המשרה

Description

Tango is a successful, marketleader, a live-streaming Platform with 450+ Million registered users, in an industry projected to reach $240 BILLION in the next couple of years. 

The B2C platform, based on the best-quality global video technology, allows millions of talented people around the world to create their own live content, engage with their fans, and monetize their talents.

Tango live stream was founded in 2018 and is powered by 300+ global employees operating in a culture of growth, learning, and success!

The Tango team is a vigorous cocktail of hard workers, creative brains, energizers, geeks, overachievers, athletes, and more. We push the limits to bring our app from “one of the top” to “the leader”. 

The best way to describe Tango's work style is not to use the word “impossible”. And we believe that success is a thorny path that runs on sleepless nights, corporate parties, tough releases, and of course our users' smiles (and as we are a LIVE app, we truly get to see our users all around the world smiling right in front of us in real-time!).  

Do you want to join the party?

Responsibilities

 • Portfolio Partners Management: Monitor and analyze partners' accounts, ensuring timely and accurate responses to inquiries and addressing concerns.

 • Collaborate with cross-functional teams to enhance Partner satisfaction and loyalty.

 • Partner Verification and Support: Conduct thorough partner verification processes to ensure compliance with organizational standards and policies. Provide ongoing support to partners, addressing their queries and concerns promptly and efficiently.

 • Operational Efficiency: Identify opportunities for operational improvements within client management and partner support functions. Proactively address operational challenges and recommend solutions to optimize workflows.

 • Data Analysis and Reporting: Utilize data analytics tools to extract meaningful insights from client and partner-related data.

Requirements

 • Russian & English speaker- MUST!

 • Establish partnership/ affiliation management and development background with proven experience building and maintaining relationships with partners/ affiliates OR previous experience with the Adtech industry.

 • Strong technical background with a founded understanding of tracking platforms and the ability to quickly grasp/articulate new technical setups.

 • Strong analytical and problem-solving skills.

 • Results-oriented and strategic Thinker- able to pinpoint partnership opportunities and align management strategies with overall business objectives.

 • Excellent communication & interpersonal skills- experience working collaboratively with cross-functional & remote teams.

משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד

מעוניינים במשרה? 👇

הגישו מועמדות

בלחיצה על "הגישו מועמדות", תועברו לדף חיצוני להגשת מועמדות או לשליחת קורות חיים באימייל עבור משרה זו. כל המידע המפורסם כאן או באתר החיצוני הינו באחריות החברה המפרסמת בלבד, ואיננו אחראים לנכונות המידע, תקינותו ותוצאותיו.