נראה שהמשרה פורסמה לפני חודש ואולי כבר לא רלוונטית.

Data Architect

לפני חודש
משרה מלאהמרכז (רעננה)
5+ שנות ניסיון
בקטגורייתData Science

תיאור המשרה

Description

Position Overview:

As a Data Architect within our dynamic Data Engineering Team, you will play a pivotal role in shaping and optimizing our data infrastructure. Our team, with your addition, will push the boundaries of BI, strengthen the backbone of our data infrastructure, and allow our company to take data driven decisions. Your expertise in maintaining AWS Redshift, designing effective data models aligned with business requirements, and optimizing queries will be crucial in driving our organization's data initiatives.

Why we’re a great company to work for

Seeking Alpha is the leading online destination for engaged investors. We have an awesome product. Our crowdsourced research and cutting-edge investing tools are helping nearly 300,000 paying subscribers exceed their financial goals.

We care about work-life balance: We work primarily from home, provide lots of perks, and insist that you enjoy them.

We invest in people. We consider each employee a long-term investment, and we see value in continuously nurturing and training our teammates.

If that's what you're looking for too- go ahead and apply!

Responsibilities

Responsibilities:

 • Collaborate with cross-functional teams to understand business requirements and translate them into efficient and scalable data models.

 • Design and implement data structures that support the organization's analytical and reporting needs.

 • Ensure the stability, scalability, and security of Redshift clusters to meet business needs.

 • Conduct thorough analysis of queries and work towards continuous optimization for enhanced performance.

 • Document, educate, and Implement best practices for query tuning and indexing to streamline data retrieval processes.

 • Stay abreast of emerging technologies and industry best practices to recommend improvements in data architecture and tools. Evaluate and integrate new technologies to enhance data processing capabilities.

Requirements:

 • At least 5 years of experience in Data Architecture. 

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field.

 • Proven experience working with AWS Redshift/PostgreSQL, including performance tuning and optimization - at least 3 years of experience 

 • Proven experience working with Athena/Presto 

 • Strong expertise in data modeling and designing data architectures based on business requirements.

 • Proficient in query optimization techniques and best practices.

 • Familiarity with emerging trends and technologies in the data engineering space.

 • Excellent communication and collaboration skills to work effectively with cross-functional teams.

 • Experience with Python 

 • A huge plus - experience with Looker 


משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד

מעוניינים במשרה? 👇

הגישו מועמדות

בלחיצה על "הגישו מועמדות", תועברו לדף חיצוני להגשת מועמדות או לשליחת קורות חיים באימייל עבור משרה זו. כל המידע המפורסם כאן או באתר החיצוני הינו באחריות החברה המפרסמת בלבד, ואיננו אחראים לנכונות המידע, תקינותו ותוצאותיו.