נראה שהמשרה פורסמה לפני חודש ואולי כבר לא רלוונטית.

Senior Controller

לפני חודש
משרה מלאהמרכז (תל אביב)
5+ שנות ניסיון
hot job gif icon
בקטגורייתFinance

תיאור המשרה

Description

HUB Security is a dynamic and rapidly growing cybersecurity company that provides cutting-edge solutions for securing digital assets and data. With a strong focus on innovation and security, HUB Security is at the forefront of the cybersecurity industry.

Key Responsibilities:

 • Manage, mentor, and develop the finance team, fostering a collaborative and high-performance culture.

 • Oversee all financial operations, including accounting, budgeting, forecasting, and financial reporting.

 • Develop and implement financial policies, procedures, and controls to ensure the integrity of financial data.

 • Manage the preparation of monthly, quarterly, and annual financial statements in compliance with GAAP/IFRS.

 • Provide strategic financial guidance to senior management to support business decisions and growth initiatives.

 • Conduct financial analysis, modeling, and scenario planning to inform long-term strategic planning.

 • Lead the annual budgeting process, working closely with department heads to establish and track budgets.

 • Identify and manage financial risks and opportunities to ensure financial stability and growth.

 • Ensure compliance with local, state, and federal financial regulations and reporting requirements.

 • Coordinate and oversee external audits, ensuring timely and accurate completion.

 • Implement and maintain internal controls to safeguard company assets and ensure accurate financial reporting.

 • Set clear performance goals and provide regular feedback to team members.

 • Promote continuous improvement and innovation in financial processes and systems.

 • Collaborate with cross-functional teams to support business initiatives and provide financial insights.

 • Communicate financial results, trends, and recommendations to senior management and stakeholders.

 • Build strong relationships with external partners, including auditors, banks, and regulatory agencies.

Requirements

 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or related field; CPA or CMA certification preferred.

 • Minimum of 5 years of progressive experience in finance and accounting, with at least 3-5 years in a senior management role.

 • Strong knowledge of GAAP/IFRS and financial regulations.

 • Proven experience in financial planning, analysis, budgeting, and forecasting.

 • Excellent leadership, communication, and interpersonal skills.

 • Advanced proficiency in financial software and ERP systems.

 • Strong analytical and problem-solving abilities.

 • Ability to work in a fast-paced, dynamic environment and manage multiple priorities.

משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד

מעוניינים במשרה? 👇

הגישו מועמדות

בלחיצה על "הגישו מועמדות", תועברו לדף חיצוני להגשת מועמדות או לשליחת קורות חיים באימייל עבור משרה זו. כל המידע המפורסם כאן או באתר החיצוני הינו באחריות החברה המפרסמת בלבד, ואיננו אחראים לנכונות המידע, תקינותו ותוצאותיו.