נראה שהמשרה פורסמה לפני חודשיים ואולי כבר לא רלוונטית.

Corporate Controller

לפני חודשיים
משרה מלאהמרכז (תל אביב)
5+ שנות ניסיון
hot job gif icon
בקטגורייתFinance

תיאור המשרה

Description

As the Corporate Controller at HUB Security, you will play a pivotal role in overseeing the financial operations and strategies of our organization. You will be responsible for managing financial reporting, budgeting, forecasting, and internal controls, ensuring compliance with regulatory requirements and best practices. This role requires strong leadership skills, financial acumen, and a strategic mindset to support the company's growth and success.

Key Responsibilities:

 1. Financial Reporting: Prepare accurate and timely financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements. Ensure compliance with GAAP and other regulatory requirements.

 2. Budgeting and Forecasting: Develop annual budgets and financial forecasts in collaboration with executive management. Monitor financial performance against budgets and provide insights and recommendations for improvement.

 3. Internal Controls: Establish and maintain robust internal controls to safeguard company assets and ensure the accuracy of financial records. Conduct periodic audits to assess control effectiveness and identify areas for enhancement.

 4. Tax Planning and Compliance: Coordinate with external tax advisors to develop tax strategies and ensure compliance with all tax laws and regulations. Manage tax filings and reporting requirements.

 5. Financial Analysis: Conduct financial analysis to support strategic decision-making, assess financial risks and opportunities, and optimize resource allocation. Provide actionable insights to senior management based on data-driven analysis.

 6. Team Leadership: Lead and mentor the finance team, fostering a culture of accountability, collaboration, and continuous learning. Set clear goals and objectives, conduct performance evaluations, and support professional development initiatives.

 7. Stakeholder Communication: Communicate financial performance, forecasts, and key metrics to internal stakeholders, including executive management, board of directors, and investors. Prepare presentations and reports for board meetings and investor presentations.


Requirements

 • Bachelor's degree in Finance, Accounting, or related field; CPA or CMA certification preferred.

 • Minimum of 5 years of progressive experience in finance and accounting roles, with at least 3 years in a leadership position.

 • Strong knowledge of GAAP, financial reporting standards, and regulatory compliance.

 • Experience in budgeting, forecasting, and financial analysis.

 • Proficiency in financial management software and ERP systems.

 • Excellent communication, leadership, and interpersonal skills.

 • Ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment and manage multiple priorities effectively.

משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד

מעוניינים במשרה? 👇

הגישו מועמדות

בלחיצה על "הגישו מועמדות", תועברו לדף חיצוני להגשת מועמדות או לשליחת קורות חיים באימייל עבור משרה זו. כל המידע המפורסם כאן או באתר החיצוני הינו באחריות החברה המפרסמת בלבד, ואיננו אחראים לנכונות המידע, תקינותו ותוצאותיו.